آلبوم عكس

 

 

مراسم خاكسپاري احمد كسروي

اين عكس در قوچان و زماني گرفته شده است كه كسروي از سوي وزارت دادگستري به ماموريّت خراسان رفته بود. در دست راست كسروي شادروان كسرائي (شهردار قوچان) و دخترش فروغ و در دست چپ او افسران ژاندارمري ديده ميشوند

 

مراسم خاكسپاري احمد كسروي

 

كسروي با براداران و اعضاءخانواده     اين عكس در تبريز سال 1318 گرفته شده است

 

در پشت كسروي بر روي ديوار پرچم باهماد آزادگان قرار دارد كه خورشيدي طلائي بر زمينه آبي ترسيم شده است

 

كسروي در سال هاي خدمت در دادگستري

 

كسروي با خانواده و برخی از یاران

 

كسروي از ديد احمد سخاورز